Partnerská síť v oblasti speciálních plodin

Úvod O projektu Přehled akcí Partneři Kontakty Odkazy Ke stažení Koření DVD

Jaké jsou cíle projektu?

Hlavním cílem projektu je vytvořit síť partnerských pracovišť a firem, které se zabývají výzkumem, šlechtěním, rozmnožováním a pěstováním speciálních plodin v České republice. Důležitým prvkem je zapojení studentů Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím pracovních stáží u partnerských organizací.

Proč chceme projekt realizovat?

Česká republika má dlouholetou tradici v pěstování, produkci i zpracování speciálních plodin (lnu, chmele, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin). Prostřednictvím funkční sítě partnerů chceme předávat informace z výzkumu, vývoje a produkce dalším pracovníkům, pěstitelům, studentům a široké veřejnosti. Zároveň se budeme snažit o další projektovou činnost.

Pro koho jsou určeny aktivity a výstupy projektu?

Cílovou skupinou projektu budou pedagogičtí, nepedagogičtí pracovníci pohybující se v rámci profesní dráhy v oblasti speciálních plodin a jejich studenti z Mendelovy univerzity v Brně, dále pracovníci ve výzkumu a vývoji a v praxi z partnerských organizací, odborná a široká veřejnost.

Klíčové aktivity projektu:OPVK